พันธมิตรค้าส่ง
ชื่อสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 
 
 
Facebook Fanpage
Line ฝ่ายขายออนไลน์
 
แอร์ซิตี้ บริการติดตั้งแอร์
ค่าติดตั้งแอร์แบบติดผนัง
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ การรับประกัน
9,000 - 17,000 2,300 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
18,001 - 25,000 2,500 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
25,001 - 32,000 3,500 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
32,001 - 38,000 4,500 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
38,001 - 48,000 5,500 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000 - 17,000 400 บาท 45 บาท 250 บาท 450 บาท
18,001 - 25,000 400 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
25,001 - 32,000 500 บาท 60 บาท 250 บาท 450 บาท
32,001 - 38,000 500 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
38,001 - 48,000 600 บาท 80 บาท 250 บาท 450 บาท
ค่าติดตั้งแอร์แบบ ตั้งแขวน / ตู้ตั้งพื้น / คอยล์เปลือย
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ การรับประกัน
9,000 - 17,000 3,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
18,001 - 25,000 3,500 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
25,001 - 32,000 4,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
32,001 - 38,000 4,500 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
38,001 - 48,000 6,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
48,001 - 56,000 7,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
56,001 - 60,000 8,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
60,001 - 80,000 11,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
80,001 - 120,000 18,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
120,001 - 200,000 25,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
200,001 - 600,000 35,000 4 เมตร 150 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐานแอร์แบบตั้งแขวน / ตู้ตั้งพื้น / คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000 - 17,000 400 บาท 45 บาท 300 บาท 450 บาท
18,001 - 25,000 400 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
25,001 - 32,000 500 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
32,001 - 38,000 500 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
38,001 - 48,000 600 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
48,001 - 56,000 700 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
56,001 - 60,000 750 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
60,001 - 80,000 900 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท
80,001 - 120,000 1,200 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท
120,001 - 200,000 1,500 บาท 140 บาท 600 บาท 450 บาท
200,001 - 600,000 1,900 บาท 140 บาท 600 บาท 450 บาท
ค่าติดตั้งแอร์แบบสี่ทิศทาง Cassette Type
ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ การรับประกัน
9,000 - 17,000 6,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
18,001 - 25,000 6,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
25,001 - 32,000 8,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
32,001 - 38,000 8,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
38,001 - 48,000 8,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
48,001 - 56,000 9,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
56,001 - 60,000 10,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
60,001 - 80,000 12,000 4 เมตร 15 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบสี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000 - 17,000 400 บาท 45 บาท 300 บาท 450 บาท
18,001 - 25,000 400 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
25,001 - 32,000 500 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
32,001 - 38,000 600 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
38,001 - 48,000 650 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
48,001 - 56,000 700 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
56,001 - 60,000 750 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
60,001 - 80,000 900 บาท 120 บาท 500 บาท 450 บาท
ค่าเดินท่อลม แอร์คอยลล์เปลือยฝังในฝ้า ระยะท่อลม 1 - 4 เมตร
 1. เดินท่อลม
 2. ช่องส่งลมเย็น
 3. ช่องรีเทิร์นแอร์
 4. ชุดควบคุมอุณหภูมิ
ขนาดบีทียู ราคา ท่อลมเกิน 4 เมตร
คิดเพิ่ม เมตรละ
1 หัวจ่าย 2 หัวจ่าย 3 หัวจ่าย 4 หัวจ่าย
9,000 - 17,000 8,000 11,000 14,000 17,000 2,000
18,001 - 25,000 10,000 13,000 16,000 19,000 2,500
25,001 - 32,000 12,000 15,000 18,000 21,000 3,000
32,001 - 38,000 14,000 19,000 24,000 29,000 3,500
38,001 - 48,000 16,000 21,000 26,000 31,000 4,000
48,001 - 56,000 18,000 23,000 28,000 33,000 4,500
56,001 - 60,000 20,000 25,000 30,000 35,000 5,000
60,001 - 80,000 22,000 30,000 38,000 46,000 5,500
80,001 - 120,000 24,000 32,000 40,000 48,000 6,000
120,001 - 200,000 26,000 34,000 42,000 50,000 6,500
200,001 - 600,000 28,000 36,000 44,000 52,000 7,000
การเรียกเก็บเงิน งานเดินท่อลม
 1. จ่าย 50% วันสั่งซื้อ
 2. จ่าย 30% วันนำท่อเข้าระบบ
 3. จ่าย 20% วันส่งมอบงาน
แอร์ซิตี้ บริการล้างแอร์
อัตราค่าบริการซ่อมล้างใหญ่แอร์ผนัง
รายละเอียด ค่าบริการ การรับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 9,000-35,000 บีทียู 400 บาท 60 วัน 2 ชม.
ขนาด 36,000-44,000 บีทียู 500 บาท 60 วัน 2 ชม.
ขนาด 45,000-60,000 บีทียู 600 บาท 60 วัน 2.5 ชม.
อัตราค่าบริการซ่อมล้างใหญ่แอร์แขวนใต้ฝ้า
รายละเอียด ค่าบริการ การรับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 9,000-35,000 บีทียู 500 บาท 60 วัน 2 ชม.
ขนาด 36,000-44,000 บีทียู 600 บาท 60 วัน 2 ชม.
ขนาด 45,000-60,000 บีทียู 800 บาท 60 วัน 2.5 ชม.
อัตราค่าบริการซ่อมล้างใหญ่แอร์เปลือย/ฝังในฝ้า
รายละเอียด ค่าบริการ การรับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 9,000-35,000 บีทียู 600 บาท 60 วัน 2.5 ชม.
ขนาด 36,000-44,000 บีทียู 700 บาท 60 วัน 2.5 ชม.
ขนาด 45,000-60,000 บีทียู 1,000 บาท 60 วัน 3.5 ชม.
*** หมายเหตุ การถอดแอร์เพื่อบริการล้างใหญ่ยกชุด คิดค่าบริการ 1,200 บาท
(ไม่รวมค่าน้ำยา)
มาตรฐานการล้างใหญ่แอร์
 1. ถอดมอเตอร์โบวเวอร์ล้างทำความสะอาด
 2. ล้างทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้ง
 3. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
 4. ล้างทำความสะอาดคอล์ยเย็น
 5. ล้างทำความสะอาดชุด CONDENSING
 6. ล้างทำความสะอาดแผงครีบ CONDENSING ด้วยปั๊มแรงดันสูงและโบวเวอร์
 7. ตรวจเช็คสปีดและรูมเทอร์โม
 8. ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม
 9. ตรวจเช็คจุดสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 10. ตรวจเช็คแผงควบคุม และการทำงานของเครื่อง
 11. ตรวจวัดค่าแรงดัน ตรวจวัดค่ากระแสไฟ / ปริมาณน้ำยาแอร์
 12. ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิดของระบบคอมเพรสเซอร์
คิดถึงแอร์ ต้อง...แอร์ซิตี้
www.AirCityCenter.com