พันธมิตรค้าส่ง
ชื่อสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 
 
 
Facebook Fanpage
Line ฝ่ายขายออนไลน์
เครื่องปรับอากาศ
 • MITSUBISHI ELECTRIC
 • DAIKIN
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY
 • SHARP
 • HAIER
 • PANASONIC
 • LG
 • SAMSUNG
 • CENTRAL AIR
 • SAIJO DENKI
 • TRANE
 • Focus
 • CARRIER
 • TOSHIBA
 • STAR
 • Eminent
 • TASAKI
 
เครื่องปรับอากาศ >> YORK
CASSETTE
 แฟนคอล์ยฝังในฝ้า เป่าลม 4 ทิศทาง รุ่น "FCST-AVP" น้ำยา R410a รีโมทย์ไร้สาย (TIS.2134-2553)
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. YCST12AVP / FCST12AVP 12,500 - 37,900 บาท -
2. YCST18AVP / FCST18AVP 18,700 - 42,900 บาท -
3. YCST25AVP / FCST25AVP 25,900 - 49,900 บาท -
4. YCST30AVP / FCST30AVP 30,000 - 52,900 บาท -
5. YCST32AVP / FCST32AVP 32,000 - 56,900 บาท -
6. YCST32AYP / FCST32AVP 32,000 - 58,900 บาท -
7. YCST36AVP / FCST36AVP 36,000 - 58,900 บาท -
8. YCST36AYP / FCST36AVP 36,000 - 61,900 บาท -
9. YCST40AVP / FCST40AVP 40,900 - 62,900 บาท -
10. YCST40AYP / FCST40AVP 40,900 - 64,900 บาท -
11. YCSN45AYP / FCSN45AVP 45,000 - 68,900 บาท -
12. YCSN48AYP / FCSN48AVP 38,000 - 69,900 บาท -
13. YCSN56AYP / FCSN56AVP 57,000 - 75,900 บาท -
FLOOR STANDING
เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง รุ่น "FPFT-AVP'' น้ำยา R410a (TIS.2134-2553)
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. YCLT18AVP / FPFT18AVP 18,700 - 35,900 บาท -
2. YCLT25AVP / FPFT25AVP 25,900 - 41,900 บาท -
3. YCLT30AVP / FPFT30AVP 30,000 - 45,900 บาท -
4. YCLT36AVP / FPFT36AVP 36,000 - 54,900 บาท -
5. YCLT36AYP / FPFT36AVP 36,000 - 56,900 บาท -
6. YCLT40AVP / FPFT40AVP 40,900 - 58,500 บาท -
7. YCLT40AYP / FPFT40AVP 40,900 - 59,900 บาท -
8. YCLN45AYP / FPFN45AVP 45,000 - 61,900 บาท -
9. YCLN48AYP / FPFN48AVP 48,000 - 62,500 บาท -
10. YCLN56AYP / FPFN56AVP 57,000 - 72,900 บาท -
11. YCLN60AYP / FPFN60AVP 60,000 - 73,900 บาท -
รุ่น YVC/MAC แฟนคอล์ยแยกส่วน ต่อท่อลม (รวมรีโมทย์คอนโทรล) น้ำยา R22
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. YVC75A35CG / MAC75T15 75,000 - ตามหน้างาน -
2. YVC100A35CG / MAC100T15 101,500 - ตามหน้างาน -
3. YVC125A35CG / MAC125T35 125,100 - ตามหน้างาน -
4. YVC150A35CG / MAC150T35 151,700 - ตามหน้างาน -
5. YVC75A35CG / MAC175S50B 175,800 - ตามหน้างาน -
6. YVC100A35CG / MAC175S50B 175,800 - ตามหน้างาน -
7. YVC10035CG / MAC200S50B 200,900 - ตามหน้างาน -
8. YVC10035CG / MAC225S50B 225,200 - ตามหน้างาน -
9. YVC125A35CG / MAC225S50B 225,200 - ตามหน้างาน -
10. YVC125A35CG / MAC250S50B 250,000 - ตามหน้างาน -
11. YVC125A35CG / MAC275S50B 277,000 - ตามหน้างาน -
12. YVC150A35CG / MAC275S50B 277,000 - ตามหน้างาน -
13. YVC150A35CG / MAC300S50B 300,400 - ตามหน้างาน -
14. YVC100A35CG / MAC325S50C 329,300 - ตามหน้างาน -
15. YVC125A35CG / MAC325S50C 329,300 - ตามหน้างาน -
16. YVC100A35CG / MAC350S50C 350,300 - ตามหน้างาน -
17. YVC125A35CG / MAC350S50C 350,300 - ตามหน้างาน -
18. YVC125A35CG / MAC375S50D 376,500 - ตามหน้างาน -
19. YVC100A35CG / MAC400S50D 400,600 - ตามหน้างาน -
20. YVC125A35CG / MAC425S50C 426,700 - ตามหน้างาน -
21. YVC150A35CG / MAC425S50C 426,700 - ตามหน้างาน -
22. YVC150A35CG / MAC450S50C 450,000 - ตามหน้างาน -
23. YVC100A35CG / MAC475S50D 477,100 - ตามหน้างาน -
24. YVC125A35CG / MAC475S50D 477,100 - ตามหน้างาน -
25. YVC125A35CG / MAC500S50D 500,900 - ตามหน้างาน -
26. YVC150A35CG / MAC600S50D 600,800 - ตามหน้างาน -
แฟนคอล์ยเปลือย ซ่อนใต้ฝ้า รุ่น"FIDH-AVP'' น้ำยา R410a ไม่รวมรีโมทย์คอนโทรล เบอร์ 5 (TIS.2134-2553)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. YCLH12AVP / FIDH12AVP(220) 12,740 - ตามหน้างาน -
2. YCLH18AVP / FIDH128VP(220) 18,250 - ตามหน้างาน -
3. YCLH25AVP / FIDH25AVP(220) 26,170 - ตามหน้างาน -
4. YCLH30AVP / FIDH30AVP(220) 30,170 - ตามหน้างาน -
5. YCLH36AVP / FIDH36AVP(220) 36,030 - ตามหน้างาน -
6. YCLH36AYP / FIDH36ASP(380) 36,010 - ตามหน้างาน -
7. YCLH40AVP / FIDH40AVP(220) 40,940 - ตามหน้างาน -
8. YCLH40AYP / FIDH40ASP(380) 40,940 - ตามหน้างาน -
แฟนคอล์ยเปลือย ซ่อนใต้ฝ้า รุ่น"FDMT-AVP'' น้ำยา R410a ไม่รวมรีโมทย์คอนโทรล (TIS.2134-2553)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. YCLT18AVP / FDMT18AVP(220) 18,700 - ตามหน้างาน -
2. YCLT25AVP / FDMT25AVP(220) 25,900 - ตามหน้างาน -
3. YCLT30AVP / FDMT30AVP(220) 30,000 - ตามหน้างาน -
4. YCLT32AVP / FDMT32AVP(220) 32,000 - ตามหน้างาน -
5. YCLT32AYP / FDMT32AVP(380) 32,000 - ตามหน้างาน -
6. YCLT36AVP / FDMT36AVP(220) 36,000 - ตามหน้างาน -
7. YCLT36AYP / FDMT36AVP(380) 36,000 - ตามหน้างาน -
8. YCLT40AVP / FDMT40AVP(220) 40,900 - ตามหน้างาน -
9. YCLT40AYP / FDMT40AVP(380) 40,900 - ตามหน้างาน -
10. YCLN45AYP / FDMN45AVP(380) 45,000 - ตามหน้างาน -
11. YCLN48AYP / FDMN48AVP(380) 48,000 - ตามหน้างาน -
12. YCLN56AYP / FDMN56AVP(380) 57,000 - ตามหน้างาน -
13. YCLN60AYP / FDMN60AVP(380) 60,000 - ตามหน้างาน -
แฟนคอล์ยเปลือย ซ่อนใต้ฝ้า รุ่น"FDCT-AVP'' น้ำยา R410a (TIS.2134-2553)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. YCLT18AVP / FDCT18AVP(220) 18,700 - ตามหน้างาน -
2. YCLT25AVP / FDCT25AVP(220) 25,900 - ตามหน้างาน -
3. YCLT30AVP / FDCT30AVP(220) 30,000 - ตามหน้างาน -
4. YCLT32AVP / FDCT32AVP(220) 32,000 - ตามหน้างาน -
5. YCLT32AYP / FDCT32AVP(380) 32,000 - ตามหน้างาน -
6. YCLT36AVP / FDCT36AVP(220) 36,000 - ตามหน้างาน -
7. YCLT36AYP / FDCT36AVP(380) 36,000 - ตามหน้างาน -
8. YCLT40AVP / FDCT40AVP(220) 40,900 - ตามหน้างาน -
9. YCLT40AYP / FDCT40AVP(380) 40,900 - ตามหน้างาน -
10. YCLN45AYP / FDCN45AVP(380) 45,000 - ตามหน้างาน -
11. YCLN48AYP / FDCN48AVP(380) 48,000 - ตามหน้างาน -
12. YCLN56AYP / FDCN56AVP(380) 57,000 - ตามหน้างาน -
13. YCLN60AYP / FDCN60AVP(380) 60,000 - ตามหน้างาน -
แฟนคอล์ยเปลือย ซ่อนใต้ฝ้า รุ่น"FID'' น้ำยา R410a (TIS.2134-2553)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. YCLT12AVP / FIDT12AVP(220) 12,500 - ตามหน้างาน -
2. YCLT18AVP / FIDT18AVP(220) 18,700 - ตามหน้างาน -
3. YCLT25AVP / FIDT25AVP(220) 25,900 - ตามหน้างาน -
4. YCLT30AVP / FIDT30AVP(220) 30,000 - ตามหน้างาน -
5. YCLT32AVP / FIDT32AVP(220) 32,000 - ตามหน้างาน -
6. YCLT32AYP / FIDT32AVP(380) 32,000 - ตามหน้างาน -
7. YCLT36AVP / FIDT36AVP(220) 36,000 - ตามหน้างาน -
8. YCLT36AYP / FIDT36AVP(380) 36,000 - ตามหน้างาน -
9. YCLT40AVP / FIDT40AVP(220) 40,900 - ตามหน้างาน -
10. YCLT40AYP / FIDT40AVP(380) 40,900 - ตามหน้างาน -
11. YCLN45AYP / FIDN45AVP(380) 45,000 - ตามหน้างาน -
12. YCLN48AYP / FIDN48AVP(380) 48,000 - ตามหน้างาน -
13. YCLN56AYP / FIDN56AVP(380) 57,000 - ตามหน้างาน -
14. YCLN60AYP / FIDN60AVP(380) 60,000 - ตามหน้างาน -
แฟนคอล์ยตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า รุ่น"FLC" น้ำยา R410a รีโมทย์มีสาย (TIS.2134-2553)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. YCLT12AVP / FLCT12AVP 12,500 - 26,900 บาท -
2. YCLT18AVP / FLCT18AVP 18,700 - 31,900 บาท -
3. YCLT25AVP / FLCT25AVP 25,900 - 36,900 บาท -
4. YCLT30AVP / FLCT30AVP 30,000 - 41,900 บาท -
5. YCLT32AVP / FLCT32AVP 32,000 - 44,900 บาท -
6. YCLT32AYP / FLCT32AVP 30,000 - 45,900 บาท -
7. YCLT36AVP / FLCT36AVP 36,000 - 46,900 บาท -
8. YCLT36AYP / FLCT36AVP 36,000 - 48,900 บาท -
9. YCLT40AVP / FLCT40AVP 40,900 - 54,900 บาท -
10. YCLT40AYP / FLCT40AVP 40,900 - 55,900 บาท -
11. YCLT45AYP / FLCT45AVP 45,000 - 58,900 บาท -
12. YCLT48AYP / FLCT48AVP 48,000 - 59,900 บาท -
13. YCLT56AYP / FLCT56AVP 57,000 - 61,900 บาท -
14. YCLT60AYP / FLCT60AVP 60,000 - 64,900 บาท -
รุ่น Fix Speed แฟนคอล์ยติดผนัง รีโมทย์ไร้สาย เบอร์ 5 (TIS.2134-2553)น้ำยา R410a DAISY
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. YEHFYC009BAEFA / YEHFXC009BAEFA 9,170 - 12,900 บาท -
2. YEHFYC012BAEFA / YEHFXC012BAEFA 12,560 - 13,900 บาท -
3. YEHFYC018BAEFA / YEHFXC018BAEFA 18,116 - ติดต่อ 055-212677-8 -
รุ่น EWX-P ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ (PACKAGED WATER-COOLED) น้ำยา R32 Scroll
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. EWX60P Scroll 60,600 - ติดต่อ 055-212677-8 -
2. EWX80P Scroll 80,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
3. EWX100P Scroll 100,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
4. EWX120P Scroll 120,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
5. EWX150P Scroll 150,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
6. EWX180P Scroll 180,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
7. EWX230P Scroll 230,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
8. EWX250P Scroll 250,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
9. EWX300P Scroll 300,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
10. EWX350P Scroll 350,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
11. EWX450P Scroll 450,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
12. EWX540P Scroll 540,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
13. EWX700P Scroll 700,000 - ติดต่อ 055-212677-8 -
*** รับประกัน อะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี ***
สินค้า >> เครื่องปรับอากาศ >> YORK
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 12,900  บาท
ราคาพิเศษ: 9,900  บาท
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 25,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 19,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 13,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -