พันธมิตรค้าส่ง
ชื่อสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 
 
 
Facebook Fanpage
Line ฝ่ายขายออนไลน์
เครื่องปรับอากาศ
 • MITSUBISHI ELECTRIC
 • DAIKIN
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY
 • SHARP
 • HAIER
 • PANASONIC
 • LG
 • SAMSUNG
 • CENTRAL AIR
 • YORK
 • SAIJO DENKI
 • TRANE
 • Focus
 • TOSHIBA
 • STAR
 • Eminent
 • TASAKI
 
เครื่องปรับอากาศ >> CARRIER
HI-WALL (FIX SPEED R32)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38HFE010 / 42HFE010 9,500 - 13,900 บาท -
2. 38HFE013 / 42HFE013 12,800 - 14,900 บาท -
3. 38HFE018 / 42HFE018 18,500 - 19,900 บาท -
4. 38HFE025 / 42HFE025 25,000 - 25,900 บาท -
HI-WALL (FIX SPEED R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38HGE030 / 42HGE030 30,000 - 37,900 บาท -
2. 38HGE036 / 42HGE036 36,000 - 47,900 บาท -
HI-WALL (FIX SPEED R32)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38SAE010 / 42SAE010 9,315 - ติดต่อ 055-212677-8 -
2. 38SAE012 / 42SAE012 12,078 - ติดต่อ 055-212677-8 -
3. 38SAE018 / 42SAE018 18,561 - ติดต่อ 055-212677-8 -
4. 38SAE025 / 42SAE025 24,015 - ติดต่อ 055-212677-8 -
HI-WALL (PIX SPEED R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38TSN010-703 / 42TSN010-703 9,282 - 13,900 บาท -
2. 38TSN012-703 / 42TSN012-703 12,261 - 14,900 บาท -
3. 38TSN018-703 / 42TSN018-703 17,603 - 20,900 บาท -
4. 38TSN025-703 / 42TSN025-703 22,773 - 28,900 บาท -
HI-WALL (INVERTER R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38TVG010-703 / 42 TVG010-703 9,492 - 16,900 บาท -
2. 38TVG013-703 / 42 TVG013-703 12,492 - 16,900 บาท -
3. 38TVG016-703 / 42 TVG016-703 15,304 - 21,900 บาท -
4. 38TVG018-703 / 42 TVG018-703 17,216 - 24,900 บาท -
FLOOR STANDING #5 (FIX-SPEED,R410a)
*ACRYLIC FRONT PANEL ADD 3,000 THB
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38RLG030S101 / 42VLG010X110SWS1 30,026 5 47,000 บาท -
2. 38RLG036S101 / 42VLG012X110SWS1 36,167 5 49,000 บาท -
3. 38RLG036S301 / 42VLG012X310SWS1 36,167 5 52,000 บาท -
4. 38RLG040S101 / 42VLG014X110SWS1 40,262 5 53,000 บาท -
5. 38RLG040S301 / 42VLG014X310SWS1 40,262 5 55,000 บาท -
UNDERCEILING (X-POWER INVERTER R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38TSV0131A1 / 42TSV0132CP 13,500 - 29,900 บาท -
2. 38TSV0181A1 / 42TSV0182CP 18,124 - 31,500 บาท -
3. 38TSV0241A1 / 42TSV0242CP 24,200 - 36,900 บาท -
4. 38TSV0361A1 / 42TSV0362CP 34,000 - 49,900 บาท -
5. 38TSV0361A3 / 42TSV0362CP 34,000 - 50,900 บาท -
6. 38TSV0401A1 / 42TSV0402CP1 40,000 - 57,900 บาท -
7. 38TSV0401A3 / 42TSV0402CP 37,500 - 58,900 บาท -
CASSETTE (X-POWER INVERTER R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38TSV0131A1 / 42TSV0131CP 13,000 5 38,900 บาท -
2. 38TSV0181A1 / 42TSV0181CP 18,911 5 41,900 บาท -
3. 38TSV0241A1 / 42TSV0241CP 23,286 5 49,900 บาท -
4. 38TSV0361A1 / 42TSV0361CP 34,300 5 58,900 บาท -
5. 38TSV0361A3 / 42TSV0361CP 34,300 5 59,900 บาท -
6. 38TSV0401A1 / 42TSV0401CP 39,200 5 65,900 บาท -
7. 38TSV0401A3 / 42TSV0401CP 39,200 5 66,900 บาท -
FLOOR-CEILING (FIX-SPEED)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38FCE013-R1 / 42FCE004-R1 13,000 - 22,900 บาท -
2. 38FCE018-R1 / 42FCE006-R1 18,700 - 27,900 บาท -
3. 38FCE025-R1 / 42FCE008-R1 26,400 - 32,900 บาท -
4. 38FCE030-R1 / 42FCE010-R1 31,000 - 42,900 บาท -
5. 38FCE036-R1 / 42FCE012-R1 37,000 - 45,900 บาท -
6. 38FCE036-R1 / 42FCE012-R3 36,200 - 47,900 บาท -
7. 38FCE040-R1 / 42FCE014-R3 40,900 - 52,900 บาท -
8. 38FCE048-R1 / 42FCE016-S3 48,000 - 53,900 บาท -
9. 38FCE060-R1 / 42FCE020-S3 60,000 - 58,900 บาท -
CEILING (FIX SPEED #5 R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38TSF0131A1 / 42TSF0131CP 13,000 5 24,900 บาท -
2. 38TSF0181A1 / 42TSF0181CP 18,100 5 28,900 บาท -
3. 38TSF01242A1 / 42TSF0242CP 24,200 5 33,900 บาท -
4. 38TSF0301A1 / 42TSF0301CP 30,000 5 41,900 บาท -
5. 38TSF0361A1 / 42TSF0361CP 36,100 5 45,900 บาท -
6. 38TSF0361A3 / 42TSF0361CP 36,100 5 46,900 บาท -
7. 38TSF0401A1 / 42TSF0401CP 40,200 5 48,900 บาท -
8. 38TSF0401A3 / 42TSF0401CP 40,200 5 49,900 บาท -
9. 38TSF0481A3 / 42TBU0481CP 51,500 5 50,900 บาท -
FLOOR STANDING (FIX-SPEED,R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38LHU078S301 / 40QDU080X-10 78,000 - ตามหน้างาน -
2. 38LHU100S301 / 40QDU100X-10 100,000 - ตามหน้างาน -
3. 38LHU120S301 / 40QDU120X-10 120,000 - ตามหน้างาน -
4. 38LHU150S301 / 40QDU150X-10 150,000 - ตามหน้างาน -
CONCEAL DUCT (X-POWER INVERTER R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38TSV0131A1 / 42TSV0131BP 13,500 5 ตามหน้างาน -
2. 38TSV0181A1 / 42TSV0181BP 16,518 5 ตามหน้างาน -
3. 38TSV0241A1 / 42TSV0241BP 21,380 5 ตามหน้างาน -
4. 38TSV0361A1 / 42TSV0361BP 35,500 5 ตามหน้างาน -
5. 38TSV0361A3 / 42TSV0361BP 35,500 5 ตามหน้างาน -
6. 38TSV0401A1 / 42TSV0401BP 42,600 5 ตามหน้างาน -
7. 38TSV0401A3 / 42TSV0401BP 42,600 5 ตามหน้างาน -
FLOOR STANDING (FIX-SPEED,R410a)
 *ACRYLIC FRONT PANEL ADD 3,000 THB
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38RLU018R100 / 40QBU018X-10 18,084 - 32,900 บาท -
2. 38RLU018S101 / 40QBU018X-10 18,084 - 35,900 บาท -
3. 38RLU024R100 / 40QBU024X-10 24,225 - 35,900 บาท -
4. 38RLU024S101 / 40QBU024X-10 24,225 - 38,900 บาท -
5. 38RLU030R100 / 40QBU030X-10 30,026 - 39,900 บาท -
6. 38RLU030S111 / 40QBU030X-10 30,026 - 41,900 บาท -
7. 38RLU036R100 / 40QBU036X-10 36,167 - 42,900 บาท -
8. 38RLU036S101 / 40QBU036X-10 36,167 - 43,900 บาท -
9. 38RLU036S301 / 40QBU036X-10 36,167 - 44,900 บาท -
10. 38RLU040S101 / 40QBU040X-10 40,262 - 48,900 บาท -
11. 38RLU040S301 / 40QBU040X-10 40,262 - 49,900 บาท -
12. 38RLU048S301 / 40QBU048X-10 48,000 - 55,900 บาท -
13. 38RLU060S301 / 40QBU060X-10 60,000 - 62,900 บาท -
CASSETTE (FIX SPEED #5 R410a)
 แอร์ชนิดฝังฝ้า เพิ่มรีโมทมีสาย เพิ่มราคา 2,000 บาท
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38TSF0131A1 / 42TSF0131UP 13,000 5 31,900 บาท -
2. 38TSF0181A1 / 42TSF0181UP 13,000 5 35,900 บาท -
3. 38TSF01242A1 / 42TSF0242UP 24,200 5 38,900 บาท -
4. 38TSF0301A1 / 42TSF0301UP 30,000 5 49,900 บาท -
5. 38TSF0361A1 / 42TSF0361UP 36,100 5 55,900 บาท -
6. 38TSF0361A3 / 42TSF0361UP 36,100 5 56,900 บาท -
7. 38TSF0401A1 / 42TSF0401UP 40,200 5 58,900 บาท -
8. 38TSF0401A3 / 42TSF0401UP 40,200 5 59,900 บาท -
9. 38TSF0481A3 / 42TBU0481UP 51,500 5 61,900 บาท -
CASSETTE (FIX-SPEED,R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38RLU018R100 / 40VLU018X-10 18,084 - 38,900 บาท -
2. 38RLU018S101 / 40VLU018X-10 18,084 - 42,900 บาท -
3. 38RLU024R100 / 40VLU024X-10 24,225 - 45,900 บาท -
4. 38RLU024S101 / 40VLU024X-10 24,225 - 48,900 บาท -
5. 38RLU030R100 / 40VLU030X-10 30,026 - 49,900 บาท -
6. 38RLU030S111 / 40VLU030X-10 30,026 - 51,900 บาท -
7. 38RLU036R100 / 40VLU036X-10 36,167 - 56,900 บาท -
8. 38RLU036S101 / 40VLU036X-10 36,167 - 57,500 บาท -
9. 38RLU036S301 / 40VLU036X-10 36,167 - 58,900 บาท -
10. 38RLU040S101 / 40VLU040X-10 40,262 - 59,900 บาท -
11. 38RLU040S301 / 40VLU040X-10 40,262 - 61,900 บาท -
12. 38RLU048S301 / 40VLU048X-10 48,000 - 67,900 บาท -
13. 38RLU060S301 / 40VLU060X-10 60,000 - 73,900 บาท -
DUCT CONCEAL #5 (FIX-SPEED,R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38RLG012R100 / 42CLG004X110 13,307 5 ตามหน้างาน -
2. 38RLG018R100 / 42CLG006X110 19,448 5 ตามหน้างาน -
3. 38RLG018S101 / 42CLG006X110 19,448 5 ตามหน้างาน -
4. 38RLG024R100 / 42CLG008X110 24,908 5 ตามหน้างาน -
5. 38RLG024S101 / 42CLG008X110 25,931 5 ตามหน้างาน -
6. 38RLG030S101 / 42CLG010X110 30,026 5 ตามหน้างาน -
7. 38RLG036S101 / 42CLG012X110 36,167 5 ตามหน้างาน -
8. 38RLG036S301 / 42CLG012X310 36,167 5 ตามหน้างาน -
9. 38RLG040S101 / 42CLG014X110 40,262 5 ตามหน้างาน -
10. 38RLG040S301 / 42CLG014X310 40,262 5 ตามหน้างาน -
DUCT CONCEAL (FIX-SPEED,R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38RLU012R100 / 42CLU004X-10 12,283 - ตามหน้างาน -
2. 38RLU018R100 / 42CLU006X-10 18,084 - ตามหน้างาน -
3. 38RLU018S101 / 42CLU006X-10 18,084 - ตามหน้างาน -
4. 38RLU024R100 / 42CLU008X-10 24,225 - ตามหน้างาน -
5. 38RLU024S101 / 42CLU008X-10 24,225 - ตามหน้างาน -
6. 38RLU030R100 / 42CLU010X-10 30,026 - ตามหน้างาน -
7. 38RLU030S111 / 42CLU010X-10 30,026 - ตามหน้างาน -
8. 38RLU036R100 / 42CLU012X-10 36,167 - ตามหน้างาน -
9. 38RLU036S101 / 42CLU012X-10 36,167 - ตามหน้างาน -
10. 38RLU036S301 / 42CLU012X-10 36,167 - ตามหน้างาน -
11. 38RLU040S101 / 42CLU014X-10 40,262 - ตามหน้างาน -
12. 38RLU040S301 / 42CLU014X-10 40,262 - ตามหน้างาน -
13. 38RLU048S301 / 42CLU016X-10 48,000 - ตามหน้างาน -
14. 38RLU060S301 / 42CLU020X-10 60,000 - ตามหน้างาน -
CONCEAL (FIX-SPEED R410a)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38TSF0131A1 / 42TSF0131BP 13,000 - ตามหน้างาน -
2. 38TSF0181A1 / 42TSF0181BP 18,100 - ตามหน้างาน -
3. 38TSF01241A1 / 42TSF0241BP 24,200 - ตามหน้างาน -
4. 38TSF0301A1 / 42TSF0301BP 30,000 - ตามหน้างาน -
5. 38TSF0361A1 / 42TSF0361BP 36,100 - ตามหน้างาน -
6. 38TSF0361A3 / 42TSF0361BP 36,100 - ตามหน้างาน -
7. 38TSF0401A1 / 42TSF0401BP 40,200 - ตามหน้างาน -
8. 38TSF0401A3 / 42TSF0401BP 40,200 - ตามหน้างาน -
9. 38TSF0481A3 / 42TBU0481BP 51,500 - ตามหน้างาน -
FLOOR-CEILING (FIX-SPEED#5 R410a)
 *WIRELESS เพิ่ม 1,000 BAHT
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38RLG012R100 / 42VLG004X110SWR0 13,307 5 ตามหน้างาน -
2. 38RLG018R100 / 42VLG006X110SWR0 19,448 5 ตามหน้างาน -
3. 38RLG018S101/42VLG006X110SWS1 19,448 5 ตามหน้างาน -
4. 38RLG024R100 / 42VLG008X110SWR0 24,908 5 ตามหน้างาน -
5. 38RLG024S101 / 42VLG008X110SWS1 25,931 5 ตามหน้างาน -
6. 38RLG030S101 / 42VLG010X110SWS1 30,026 5 ตามหน้างาน -
7. 38RLG036S101 / 42VLG012X110SWS1 36,167 5 ตามหน้างาน -
8. 38RLG036S301 / 42VLG012X310SWS1 36,167 5 ตามหน้างาน -
9. 38RLG040S101 / 42VLG014X110SWS1 40,262 5 ตามหน้างาน -
10. 38RLG040S301 / 42VLG014X310SWS1 40,262 5 ตามหน้างาน -
FLOOR/CEILING (FIX-SPEED,R410a)
 *WIRELESS เพิ่ม 1,000 BAHT
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. 38RLU012R100 / 42VLU004X-10SW 12,283 - ตามหน้างาน -
2. 38RLU018R100 / 42VLU006X-10SW 18,084 - ตามหน้างาน -
3. 38RLU018S101 / 42VLU006X-10SW 18,084 - ตามหน้างาน -
4. 38RLU024R100 / 42VLU008X-10SW 24,225 - ตามหน้างาน -
5. 38RLU024S101 / 42VLU008X-10SW 24,225 - ตามหน้างาน -
6. 38RLU030R100 / 42VLU010X-10SW 30,026 - ตามหน้างาน -
7. 38RLU030S111 / 42VLU010X-10SW 30,026 - ตามหน้างาน -
8. 38RLU036R100 / 42VLU012X-10SW 36,167 - ตามหน้างาน -
9. 38RLU036S101 / 42VLU012X-10SW 36,167 - ตามหน้างาน -
10. 38RLU036S301 / 42VLU012X-10SW 36,167 - ตามหน้างาน -
11. 38RLU040S101 / 42VLU014X-10SW 40,262 - ตามหน้างาน -
12. 38RLU040S301 / 42VLU014X-10SW 40,262 - ตามหน้างาน -
13. 38RLU048S301 / 42VLU016X-10SW 48,000 - ตามหน้างาน -
14. 38RLU060S301 / 42VLU020X-10SW 60,000 - ตามหน้างาน -
 *** รับประกัน อะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี ***
สินค้า >> เครื่องปรับอากาศ >> CARRIER
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 28,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 26,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 15,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 18,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 13,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 21,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 15,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 13,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 14,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 16,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 19,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 27,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 22,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 26,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 19,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 14,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 12,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 20,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 14,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 13,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 50,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 49,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 48,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 46,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 45,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 41,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 33,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 28,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 24,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -