พันธมิตรค้าส่ง
ชื่อสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 
 
 
Facebook Fanpage
Line ฝ่ายขายออนไลน์
เครื่องปรับอากาศ
 • MITSUBISHI ELECTRIC
 • DAIKIN
 • MITSUBISHI HEAVY DUTY
 • SHARP
 • HAIER
 • PANASONIC
 • LG
 • SAMSUNG
 • CENTRAL AIR
 • YORK
 • TRANE
 • Focus
 • CARRIER
 • TOSHIBA
 • STAR
 • Eminent
 • TASAKI
 
เครื่องปรับอากาศ >> SAIJO DENKI
รุ่น Smart Cool (ติดผนัง) เบอร์ 5 R32
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. Smart Cool-09 R32 9,442 5 13,900 บาท -
2. Smart Cool-12 R32 12,775 5 15,900 บาท -
3. Smart Cool-18 R32 19,052 5 21,900 บาท -
4. Smart Cool-25 R32 25,201 5 26,900 บาท -
TURBO A.P.S. (ติดผนัง) เบอร์ 5 R32
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. TURBO A.P.S. R32 - 09 10,134 5 16,900 บาท -
2. TURBO A.P.S. R32 - 12 13,190 5 18,900 บาท -
3. TURBO A.P.S. R32 - 18 19,430 5 24,900 บาท -
4. TURBO A.P.S. R32 - 25 25,325 5 31,900 บาท -
5. TURBO A.P.S. R410 - 30 30,933 5 38,900 บาท -
6. TURBO A.P.S. R410 - 30T 31,314 5 42,900 บาท -
7. TURBO A.P.S. R410 - 33 34,412 5 43,900 บาท -
8. TURBO A.P.S. R410 - 33T 33,689 5 46,900 บาท -
9. TURBO A.P.S. R410 - 36 36,694 5 49,900 บาท -
10. TURBO A.P.S. R410 - 36T 36,134 5 52,900 บาท -
11. TURBO A.P.S. R410 - 40 40,880 5 56,900 บาท -
12. TURBO A.P.S. R410 - 40T 40,200 - 59,900 บาท -
รุ่นตั้งได้แขวนได้ SUPER SSU น้ำยา R32/R410
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. SUPER SSU-13 13,121 5 19,900 บาท -
2. SUPER SSU-18 18,628 5 23,900 บาท -
3. SUPER SSU-25 25,649 5 29,900 บาท -
4. SUPER SSU-30 32,782 5 37,900 บาท -
5. SUPER SSU-30T 31,104 5 41,900 บาท -
6. SUPER SSU-33 35,023 5 41,900 บาท -
7. SUPER SSU-33T 33,068 5 44,900 บาท -
8. SUPER SSU-36 37,273 5 42,900 บาท -
9. SUPER SSU-36T 36,066 5 46,900 บาท -
10. SUPER SSU-40 40,944 5 49,900 บาท -
11. SUPER SSU-40T 40,374 5 53,900 บาท -
12. SUPER SSU-44 44,000 - 53,900 บาท -
13. SUPER SSU-52 52,000 - 59,900 บาท -
14. SUPER SSU-60 60,000 - 62,900 บาท -
รุ่นสี่ทิศทาง TURBO SSC น้ำยา R410
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. TURBO SSC R410A-13 13,318 5 31,900 บาท -
2. TURBO SSC R410A-18 18,149 5 38,900 บาท -
3. TURBO SSC R410A-25 25,452 5 44,900 บาท -
4. TURBO SSC R410A-30 30,038 5 51,900 บาท -
5. TURBO SSC R410A-30T 30,000 - 54,900 บาท -
6. TURBO SSC R410A-33 33,240 5 55,900 บาท -
7. TURBO SSC R410A-33T 33,696 5 58,900 บาท -
8. TURBO SSC R410A-36 36,444 5 61,900 บาท -
9. TURBO SSC R410A-36T 36,673 5 65,900 บาท -
10. TURBO SSC R410A-40 40,581 5 66,900 บาท -
11. TURBO SSC R410A-40T 40,200 5 69,900 บาท -
12. TURBO SSC R410A-44 44,000 - 66,900 บาท -
13. TURBO SSC R410A-52 52,000 - 72,900 บาท -
14. TURBO SSC R410A-60 60,000 - 78,900 บาท -
รุ่นติดผนัง GPS Inverter น้ำยา R410A
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. GPS INVERTER-10 9,748 5 19,900 บาท -
2. GPS INVERTER-13 13,984 5 22,900 บาท -
3. GPS INVERTER-19 19,962 5 33,900 บาท -
4. GPS INVERTER-25 25,110 5 38,900 บาท -
รุ่นติดผนัง INVERTERSURE น้ำยา R410A
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. INVERTER SURE-10 9,748 5 17,900 บาท -
2. INVERTER SURE-13 13,222 5 18,900 บาท -
3. INVERTER SURE-19 19,962 5 26,900 บาท -
4. INVERTER SURE-25 24,168 5 34,900 บาท -
5. INVERTER SURE-30 30,063 5 44,900 บาท -
6. INVERTER SURE-30T 30,000 5 47,900 บาท -
7. INVERTER SURE-36 36,389 5 47,900 บาท -
8. INVERTER SURE-36T 36,100 5 57,900 บาท -
รุ่นสี่ทิศทาง Inverter SSC น้ำยาR410A (long pipe)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. GPS INVERTER SSC - 13 13,312 5 41,000 บาท -
2. GPS INVERTER SSC - 18 18,357 5 51,000 บาท -
3. GPS INVERTER SSC - 25 25,665 5 65,000 บาท -
4. GPS INVERTER SSC - 30 30,382 5 73,000 บาท -
5. GPS INVERTER SSC - 30T 30,000 - 82,000 บาท -
6. GPS INVERTER SSC - 36 36,562 5 79,000 บาท -
7. GPS INVERTER SSC - 36T 36,100 - 89,000 บาท -
8. GPS INVERTER SSC - 48 48,000 - 90,000 บาท -
9. GPS INVERTER SSC - 48T 48,000 - 100,000 บาท -
10. GPS INVERTER SSC - 60 60,000 - 108,000 บาท -
11. GPS INVERTER SSC - 60T 60,000 - 119,000 บาท -
รุ่นตู้ตั้ง Inverter SF น้ำยาR410A (Long Pipe)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. INVERTER SF - 30 30,000 - 72,000 บาท -
2. INVERTER SF - 30T 30,000 - 82,000 บาท -
3. INVERTER SF - 36 36,100 - 79,000 บาท -
4. INVERTER SF - 36T 36,100 - 89,000 บาท -
5. INVERTER SF - 48 48,000 - 90,000 บาท -
6. INVERTER SF - 48T 48,000 - 102,000 บาท -
7. INVERTER SF - 60 60,000 - 108,000 บาท -
8. INVERTER SF - 60T 60,000 - 119,000 บาท -
รุ่นตั้งได้ แขวนได้ Inverter SSU น้ำยาR410A (Long Pipe)
 
ลำดับ Model ขนาด BTU เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง ราคาพันธมิตร
1. INVERTER SSU - 13 13,249 5 ตามหน้างาน -
2. INVERTER SSU - 18 18,330 5 ตามหน้างาน -
3. INVERTER SSU - 25 24,514 5 ตามหน้างาน -
4. INVERTER SSU - 30 31,080 5 ตามหน้างาน -
5. INVERTER SSU - 30T 30,100 - ตามหน้างาน -
6. INVERTER SSU - 36 36,518 5 ตามหน้างาน -
7. INVERTER SSU - 36T 36,100 - ตามหน้างาน -
8. INVERTER SSU - 48 48,000 - ตามหน้างาน -
9. INVERTER SSU - 48T 48,000 - ตามหน้างาน -
10. INVERTER SSU - 60 60,000 - ตามหน้างาน -
11. INVERTER SSU - 60T 60,000 - ตามหน้างาน -
 *** รับประกัน อะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี ***
สินค้า >> เครื่องปรับอากาศ >> SAIJO DENKI
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 33,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 28,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 23,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 15,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 14,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 25,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 19,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 14,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -
 
 
กดเพื่อดูรายละเอียด ...
รหัส: 0
ราคา: 13,900  บาท
ราคาพิเศษ:
ราคาพันธมิตร: -